Digital piano (Piano điện)

- 5%

Yamaha CLP-280

18.000.000₫

19.000.000₫

- 6%

YAMAHA CLP 230

15.000.000₫

16.000.000₫

- 7%

Yamaha CLP-120

13.000.000₫

14.000.000₫

- 8%

Yamaha P45

11.000.000₫

12.000.000₫

- 9%

Yamaha P-125

14.500.000₫

16.000.000₫

- 6%

Yamaha YDP164R

24.500.000₫

26.000.000₫

- 7%

Yamaha YDP144R

21.500.000₫

23.000.000₫

- 8%

Roland RP102

17.500.000₫

19.000.000₫

- 19%

CASIO VJ-201

6.500.000₫

8.000.000₫

- 17%

CASIO PX-7

10.000.000₫

12.000.000₫

- 12%

KORG C-340

10.500.000₫

12.000.000₫

- 11%

YAMAHA CVP-94

12.000.000₫

13.500.000₫

Yêu thích 0
So sánh