Digital piano (Piano điện)

- 7%

Piano điện YAMAHA CLP-430M

19.000.000₫

20.500.000₫

- 4%

Yamaha CVP805B

95.800.000₫

99.999.000₫

- 3%

Yamaha CVP701B

63.800.000₫

65.540.000₫

- 4%

Yamaha CLP745PE

66.890.000₫

69.690.000₫

- 3%

Yamaha CLP745R

55.490.000₫

57.450.000₫

- 4%

Yamaha CLP735R

46.190.000₫

48.050.000₫

- 5%

Yamaha CLP725R

38.690.000₫

40.550.000₫

- 2%

Yamaha YDP144

27.990.000₫

28.500.000₫

- 2%

Yamaha YDP144

22.990.000₫

23.500.000₫

- 5%

YAMAHA DGX-670 (Mới)

29.390.000₫

31.000.000₫

- 4%

ROLAND HP702

39.900.000₫

41.500.000₫

- 5%

Roland RP30 ( mới)

16.700.000₫

17.500.000₫

Yêu thích 0
So sánh