Danh mục sản phẩm
Công ty TNHH nhạc cụ Hoàng Phát

TRA NĂM SẢN XUẤT CỦA ĐÀN PIANO CƠ YAMAHA VÀ KAWAI

Thứ Bảy, 05/12/2020
CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ HOÀNG PHÁT

TRA NĂM SẢN XUẤT CỦA ĐÀN PIANO CƠ YAMAHA VÀ KAWAI

Các bạn có khi nào thắc mắc trên các cây đàn Piano lại có ký hiệu là những chữ cái như C, D, E, F, G, H....?

Hôm nay Piano Hoàng Phát sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và có thể tra cứu năm sản xuất của cây đàn Piano dựa trên những ký hiệu đó.

 

Đàn Piano đứng - Upright Piano Yamaha

Đối với đàn Upright Piano Yamaha (Đàn piano đứng), số sê-ri được in trên khung đàn, khu vực phần cao của đàn và nằm bên trong đàn. Bạn có thể xem được số sê-ri đàn bằng cách mở nắp trên của đàn ra và nhìn vào bên trong.

Đại dương cầm - Grand Piano

Dựa vào số sê-ri mà bạn có thể biết được năm sản xuất của đàn Piano cơ Yamaha. Đối với đàn đại dương cầm Grand Piano Yamaha, số sê-ri đàn thường được in trên khung đàn, ở góc dưới phía bên phải của giá để bản nhạc (khu vực phần cao của đàn).

Những ký tự này tạm gọi là những Model và mỗi Model được hãng sản xuất trong vài năm sau đó chuyển sang các Model khác. Trong dòng sản phẩm truyền thống của Yamaha (U1, U2, U3) thì tiếp sau Model "C", "D" là tuần tự đến các Model "E", "F", "G", "H", "M" và cuối cùng gần đây nhất không phải là "Y" hay "Z" mà lại là "A". Mời tra bảng dưới đây để biết thời điểm sản xuất của từng Model

YAMAHA PIANO (UPRIGHT)

KAWAI PIANO (UPRIGHT)

Model

Số Serial (từ - đến)

Năm SX (từ - đến)

Dòng sản phẩm (Model)

Số Serial (từ - đến)

Năm SX (từ - đến)

U1D, U3C, U3D 

110000 - 410000

1959-1965

K8 (125) , K20 (125), K35 (131), K48 (131)

32000 - 170000

1958-1966

U1E, U2C, U3E

410000 - 1040000

1965-1970

KS1 (125), KS2, KS3 (132)

170000 - 329000

1966-1969

U1F, U2F, U3F

1040000 - 1230000

1970-1971

KU1, KU1D(125), KU2(128), KU2D KU3, KU3D KU5(131), KU5D

329000 - 478000

1969-1971

U1G, U2G, U3G

1230000 - 1420000

1971-1972

KU1B(125), KU2B(128), KU3B(131), KU5B

478000 - 577000

1971-1973

U1H, U2H, U3H

1420000 - 3130000

1971-1980

BL31 (125), BL51 (127), BL61 (132), BL71 (132)

577000 - 1100000

1973-1980

U1M, U2M, U3M

3250000 - 3580000

1980-1982

BL12 (125)

688000 - 1100000

1974-1980

U1A, U2A, U3A

3670000 - 4450000

1982-1987

US50 (132), US60 (132), US70 (132)

1100000 - 1600000

1980-1985

U10BL, U30BL

4510000 - 4700000

1987-1989

KS2F (124),  KS3F (127),  KS5F (132)

1100000 - 1600000

1980-1985

U10A, U30A

4700000 - 5330000

1989-1994

CL2 (121)

1300000 - 1500000

1982-1985

YUA

2700000 - 3680000

1978-1982

CL3 (121)

1400000 - 1750000

1984-1987

YUS, YUX

3250000 - 3580000

1980-1982

BS10 (125)

1790000 -

1987-

UX

2000000 - 3200000

1975-1980

BS20 (125), BS30 (127), BS40

1715000 -

1987-

UX1, UX3, UX5

3670000 - 4640000

1982-1988

KL65B  KL72W US63H

1800000 -

1988-

UX2

3830000 - 4640000

1983-1988

BS20S (125)

1800000 -

1988

UX10BL, UX30BL, UX50BL

4600000 - 4850000

1988-1990

ED48E  ED52S

1690000 -

1986

UX10A, UX30A, UX50A

4820000 - 5330000

1990-1994

BS2A (125),  BS3A (132)

1926000 -

1990-

U100, U300

5330000 - 5560000

1994-1997

BS1A (125)

1970000 -

1990-

UX100, UX300, UX500

5330000 - 5560000

1994-1997

CL5

1976000 - 

1990-

YM10, YU1, YU3, YU5

5560000 -

1997-

KL95R  KL64K

1970000 -

1990-

W101, W102, W103

1950000 - 3210000

1974-1980

KL51WI  KL51KF KL53K  KL78W

1895000 - 

1989-

W104, W105, W106

2000000 - 3210000

1975-1980

KL75W  KL74K KL68W

1926000 - 

1990-

W101B

3210000 - 3670000

1980-1982

US6X

1895000 -

1989-

W102B, W102BW, W102BS

3210000 - 4510000

1980-1987

UX8X  US9X

1970000 -

1990-

W103B, W104B

3210000 - 3670000

1980-1982

H5020 H503W

2010000 -

1991-

W106B, W106BM, W106BB

3210000 - 4510000

1980-1987

H102W  H201R  H202M  H301W

2010000 -

1991-

W107B, W107BR, W107BT

3210000 - 4510000

1980-1987

 

 

 

W108B, W108BS

3210000 - 4510000

1980-1987

 

 

 

W109B, W109BT

3210000 - 4510000

1980-1987

 

 

 

W110BA, W110BC, W110BD, W110BW, W110BB, W110BS

3780000 - 4510000

1983-1987

 

 

 

W120BS, W120BW

4000000 - 4510000

1984-1987

 

 

 

W201, W201B, W201BW, W201Wn

2700000 - 4900000

1978-1990

 

 

 

W202, W202B, W202BW, W202Wn

2700000 - 4900000

1978-1990

 

 

 

W100Wn, W100WnC

5060000 - 5370000

1991-1994

 

 

 

W500Wn, W500WnC

5040000 - 5330000

1991-1994

 

 

 

W100MO, W100MW, W100MC

5280000 - 5530000

1993-1997

 

 

 

W110WnC

5370000 - 5530000

1994-1997

 

 

 

MC101, MC201

4100000 - 4390000

1985-1986

 

 

 

MC202, MC203, MC204

4100000 - 4450000

1985-1987

 

 

 

MC301

4100000 - 4580000

1985-1988

 

 

 

MC108C, MC108E, MC108O, MC108H, MC108W

4350000 - 4890000

1986-1990

 

 

 

MC10BL, MC10Wnc, MC10Bic

4540000 - 4890000

1988-1990

 

 

 

MC10A

4860000 - 5330000

1990-1994

 

 

 

MC1AWnc

4860000 - 5330000

1990-1994

 

 

 

MC1ABic

4860000 - 5080000

1990-1991

 

 

 

WX1A

4860000 - 5080000

1990-1991

 

 

 

WX3A, WX5A

4860000 - 5330000

1990-1994

 

 

 

WX102R, WX102, WX106W

4150000 - 4590000

1985-1988

 

 

 

W116BT, W116WT, W116HC, W116SC, 

4650000 - 4860000

1986-1990

 

 

 

L101, L102

2950000 - 4630000

1979-1982

 

 

 

LU101W

3670000 - 5400000

1982-1985

 

 

 

F101, F102    

3590000 - 4170000

1982-1985

 

 

 

F103BL, F103AW

3790000 - 4170000

1983-1985

 

 

 

MX100, MX100R  MX200, MX200R 

4250000 - 4730000

1986-1989

 

 

 

MX300, MX300R

4590000 - 4730000

1988-1989

 

 

 

MX100M, MX200M, MX300M  

4730000 - 4930000

1989-1990

 

 

 

MX101, MX101R, MX202, MX202R, MX303, MX303R

4930000 - 5080000

1990-1991

 

 

 

MX90BL, MX90RBL, MX90Wnc, MX90RWnc, MX90Bic

4610000 - 4730000

1988-1989

 

 

 

MX30RS

4730000 - 4980000

1989-1991

 

 

 

MX31RS

4980000 - 

1991-

 

 

 

SX100, SX100R

4730000 - 4980000

1989-1990

 

 

 

SX101, SX101R

4980000 -

1990-

 

 

 

HQ90

5280000 - 5320000

1993-1994

 

 

 

HQ90B

5320000 - 5510000

1994-1996

 

 

 

HQ90SXG, HQ90XG

5510000 - 5560000

1996-1997

 

 

 

HQ100BWn, HQ300B

5370000 - 5510000

1994-1996

 

 

 

HQ100SX, HQ300SX

5420000 - 5510000

1995-1996

 

 

 

HQ100SXG, HQ300SXG

5510000 - 5560000

1996-1997

 

 

 

 

Viết bình luận của bạn
Tags